Силабуси дисциплін

Силабуси дисциплін освітньої програми підготовки бакалаврів
Нормативні дисципліни
Вибіркові дисципліни
Силабуси дисциплін освітніх програм підготовки освітньо-професійних магістрів
Нормативні дисципліни
Вибіркові дисципліни
Силабуси дисциплін освітніх програм підготовки освітньо-наукових магістрів
Нормативні дисципліни

Навчальне на навчально-методичне забезпечення дисциплін надається викладачами на платформах, які використовуються для підтримки дистанційної форми навчання: https://www.sikorsky-distance.org/https://campus.kpi.ua/https://classroom.google.com/