Вступ на освітні програми

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем виконує підготовку фахівців всіх рівнів (Бакалавр, Магістр, PhD) за освітньою програмою Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем (спеціальність 121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ).

Тривалість навчання:

  • бакалавр – 4 роки
  • магістр – 2 роки
  • доктор філософії (PhD) – 4 роки

Форма навчання: денна (держбюджетна, контрактна).

Зміст діяльності фахівців з ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за освітньою програмою Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем полягає у розробленні прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж у вигляді корпоративних систем, систем підтримки прийняття рішень, інтелектуальних систем, програмних продуктів для бізнесу, мультимедійного програмного забезпечення, web-додатків та мобільних додатків, баз даних та знань, спрямованого на вирішення широкого кола задач, включаючи задачі, що потребують сучасних методів та технологій перетворення та аналізу інформації і даних (зокрема технологій ETL, методи кластеризації тощо), інтелектуального пошуку інформації (технології Information Retrieval, методи Data Mining), ефективного зберігання даних та знань (включаючи технології NoSQL, Data Warehouse, тощо), в тому числі даних великих обсягів (технології Big Data), оптимального кодування даних для їх автоматизованої обробки (включаючи технології Data Barcoding), ефективної обробки текстової та мультимедійної інформації (включаючи технології Multimedia та Mulsemedia), ефективного захисту даних (в тому числі засобами крипто-стеганографічного захисту).

Прикладами програмного забезпечення інформаційно-пошукових систем широкого застосування є пошукові системи Google (з додатками Google Maps, Google Earth тощо), Bing, Yahoo та інші.

Об’єктом діяльності фахівців з ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ з освітньою програмою Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових системє комп’ютерні та інформаційно-пошукові системи.

БАКАЛАВРИ з ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за освітньою програмою Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем можуть працювати розробниками та тестувальниками програмного забезпечення.

МАГІСТРИ з ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за освітньою програмою Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем є фахівцями, що здатні розв’язувати складні задачі з розроблення архітектури складних програмного систем та інтегрування програмних рішень на корпоративному рівні.

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ (PhD) в галузі ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ є фахівцями найвищої кваліфікації, діяльність яких спрямована на розроблення нових способів, методів, технологій, науково-технологічних рішень, що дозволять підвищити ефективність розв’язання складних науково-технічних задач.

Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Вступ до аспірантури

Сайт Приймальної комісії
Освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»