Методичне забезпечення

Друковані видання

Електронні видання

 1. Олещенко Л.М. Організація комп’ютерних мереж: конспект лекцій. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 225 с.
  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22890/1/Organizacia_komputernyh_merezh_Konspekt_lekciy.pdf
 2. Олещенко Л.М. Організація комп’ютерних мереж: лабораторний практикум. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 137 с.
  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22889/1/Organizacia_komputernyh_merezh_Laboratornyi_praktikum.pdf
 3. Легеза В.П., Олещенко Л.М. Операційне числення: практикум. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 70 с.
  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23416/1/Praktykum.pdf
 4. Олещенко Л.М. Технології оброблення великих даних: конспект лекцій. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 227 с.
  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42206/1/%d0%9aonspLekts_Tekhnolohii-obroblennia-velykykh-danykh_%d0%9eleshchenko.pdf
 5. Олещенко Л.М. Технології оброблення великих даних: комп’ютерний практикум. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 85 с.
  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/45890/1/Tekhnolohii_obroblennia_velykykh_danykh_KP.pdf
 6. Олещенко Л.М., Хіцко Я.В. Програмування пристроїв Інтернету речей: лабораторний практикум. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 47 с.
  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/28080/1/Prohramuvannia_prystroiv_Internetu_rechei.pdf
 7. Оleshchenko L.M. Fundamentals of Web Programming: Practical Tutorial. Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. 138 р.
  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42208/1/Fundamentals-of-Web-Programming_Oleshchenko.pdf
 8. Олещенко Л.М. Машинне навчання: комп’ютерний практикум. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 92 с.
  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/48731/1/Mashynne_navchannia_praktykum
 9. Хіцко Я. В. Технологія проектування програмних систем. Лабораторний практикум : навчальний посібник / Я. В. Хіцко, Л. А. Люшенко, Ю. В. Бухтіяров. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 44 с. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/38077/1/2020_TPS_praktykum.pdf
 10. Оleshchenko L.M. Computer Systems and Networks Fundamentals: Laboratory Work Tutorial. Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023. 85 р.
  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/52413/1/Computer_Systems_Networks_Fundamentals.pdf
 11. Workshop on mathematical analysis. Part 1. Study guide / V. P. Legeza, O. M. Neschadym. – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Publishing House “Polytechnica” 2023. – 248 p.
  https://pzks.fpm.kpi.ua/documents/posibnyky/Praktykum_en.pdf