Підсумки наукової діяльності за 2021 рік

 • Кількість захищених кандидатських дисертацій (PhD) – 2
 • Кількість випускників магістратури (професійних ) – 13
 • Кількість випускників магістратури (наукових) – 12

 • Опубліковано підручників – 1
 • Опубліковано навчальних посібників – 5        

 • Кількість проведених наукових семінарів і конференцій всеукраїнських, усього – 1         
 • Кількість проведених наукових конференцій міжнародних,  усього – 1 
 • Кількість фіналістів конкурсів стартап-проектів (Sikorsky Challenge) – 1

 • Кількість отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права – 12
 • Кількість публікацій (статей)   у  наукових виданнях – 20
  • у фахових виданнях України, категорія Б – 13          
  • у зарубіжних виданнях країн ОЕСР  – 1
  • Опублікованих у наукометричній базі даних Scopus – 7
 • Кількість опублікованих статей, тез доповідей за участю студентів, усього – 30