Про кафедру

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем (ПЗКС) факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського створена у 2009 році (наказ № 1-101 від 11.06.2009 р. «Про створення кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем на факультеті прикладної математики»). Метою діяльності кафедри є підготовка фахівців з інженерії програмного забезпечення, а також науково-дослідна робота у галузі програмного забезпечення комп’ютерних систем.

Першим завідувачем кафедри був д.т.н., професор Дичка І.А.; очолював кафедру з 01.07.2009 р. до 01.02.2015 р. У наступні роки виконувачами обов’язків завідувача кафедри були: к.т.н., доцент Заболотня Т. М. (з 02.02.2015 р. до 31.01.2018 р.) та д.т.н., професор Легеза В. П. (з 01.02.2018 р. до 30.06.2021 р.).

З 01.07.2021 р. завідувачем кафедри є д.т.н., доцент Сулема Є.С.

На кафедрі працюють 4 доктори наук та 17 кандидатів наук (у тому числі сумісники).

У 2022/2023 н.р. на кафедрі навчаються 283 бакалаврів, 39 магістрів, 11 аспірантів.

Контингент іноземних громадян становить 96 студентів. Найбільше студентів-іноземців із Туреччини, Китаю, Еквадору, Японії, Єгипту.

Кафедра розташована у 14 та 15 корпусах КПІ ім. Ігоря Сікорського.