Вимоги до оформлення випускних робіт

ПАКЕТ СУПРОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ БАКАЛАВРСЬКОГО ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ
ПАКЕТ СУПРОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОГО ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ

Вимоги до обсягу бакалаврського дипломного проєкту:

 • пояснювальна записка – 50-70 стор.
 • графічна частина – не менше 2 креслень та 2 плакатів

Текстова частина бакалаврського дипломного проєкту оформлюється з дотриманням таких загальних правил:

 • мова – українська,
 • формат аркушів – А4,
 • шрифт – Times New Roman 14 пунктів,
 • міжрядковий інтервал – 1,5 лінії,
 • параметри сторінки: ліве поле – 3 см, решта полів – 2 см,
 • нумерація сторінок (крім титульної сторінки) – у правому нижньому куті.

Текстова частина бакалаврського дипломного проєкту включає такі елементи (наведені у порядку їх слідування у готовій зброшурованій роботі):

 1. Титульний аркуш (див. приклад)
 2. Завдання на дипломне проєктування (див. приклад)
 3. Анотація – українською та англійською мовами (див. приклад)
 4. Відомість проєкту (див. приклад)
 5. Технічне завдання (див. приклад)
 6. Пояснювальна записка (див. приклад)
 7. Програма та методика тестування (див. приклад)
 8. Керівництво користувача (див. приклад)
 9. Керівництво системного програміста – якщо передбачено ТЗ
 10. Керівництво програміста – якщо передбачено ТЗ
 11. Опис мови – якщо передбачено ТЗ
 12. Список використаних літературних джерел
 13. Додатки (див. приклад)
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГIСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Вимоги до обсягу магістерської дисертації:

 • текстова частина – 80-100 стор. (формат А4)
 • графічна частина (плакати) – не менше 6 аркушів (А1)

Текстова частина магістерської дисертації оформлюється з дотриманням таких загальних правил:

 • мова – українська,
 • формат аркушів – А4,
 • шрифт – Times New Roman 14 пунктів,
 • міжрядковий інтервал – 1,5 лінії,
 • параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, решта полів – 2 см,
 • нумерація сторінок (крім титульного аркуша) – у правому нижньому куті.

Текстова частина магістерської дисертації включає такі елементи (наведені у порядку їх слідування у готовій зброшурованій роботі):

 1. Титульний аркуш (див. приклад)
 2. Завдання на виконання випускної дипломної роботи
 3. Реферат українською та англійською мовами
 4. Зміст
 5. Перелік скорочень, умовних позначень, термінів
 6. Вступ
 7. Основна частина
 8. Висновки
 9. Список використаних літературних джерел
 10. Додатки