Випускні роботи

Магістри (освітньо-професійна програма)

Група КП-01мп

Захист магістрів (освітньо-професійна програма) групи КП-01мп відбувся 20-21 грудня 2021 р.

5 робіт отримали оцінку оцінено “відмінно”, 1 робота – “дуже добре”, 1 робота – “задовільно”.

Результати магістерських випускних робіт апробовано на конференції ПМК-2021.

Завантажити анотації випускних робіт [файл .rar]