Про кафедру

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем (ПЗКС) факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського створена у 2009 році. Метою діяльності кафедри є підготовка фахівців з інженерії програмного забезпечення, а також науково-дослідна робота у галузі програмного забезпечення комп’ютерних систем.

На кафедрі працюють 4 доктори наук та 17 кандидатів наук (у тому числі сумісники).

У 2022/2023 н.р. на кафедрі навчаються 283 бакалаврів, 39 магістрів, 11 аспірантів.

Контингент іноземних громадян становить 98 студентів. Найбільше студентів-іноземців із Туреччини (37), Китаю (15), Ірану (10).

Кафедра розташована у 14 та 15 корпусах КПІ ім. Ігоря Сікорського.