Громадське обговорення щодо оновлення проєктів освітніх програм (2024) за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, галузь знань 12 Інформаційні технології

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (посилання на документ)
Адреса для зауважень і пропозицій: shkurat@pzks.fpm.kpi.ua

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти (посилання на документ)
Адреса для зауважень і пропозицій: oleshchenko@pzks.fpm.kpi.ua

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти (посилання на документ)
Адреса для зауважень і пропозицій: onay@pzks.fpm.kpi.ua