Навчальні плани

Навчальний план підготовки бакалаврів (2022 рік вступу)

Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою (2022 рік вступу)

Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою (2022 рік вступу)

Навчальний план підготовки докторів філософії (2022 рік вступу)