Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Випускні кваліфікаційні роботи

2016-2017 рік

Спеціалісти

Група П.І.Б Тема

КП-51с Данилюк Віктор Вікторович Система аналізу, збереження та пошуку інформації для автоматизованої системи управління знаннями з використанням мнемотехнологій

КП-51с Козак Марія Сергіївна Інформаційно-комп’ютерна система Кам’янець-Подільського художнього музею

КП-51с Кушнарьова Анастасія Вячеславівна Програмне забезпечення фінансово-аналітичної системи бізнес-планування

КП-51с Прядко Дмитро Юрійович Інтелектуальний інтерфейс для створення індивідуальних баз знань

2015-2016 рік

Бакалаври

Група П.І.Б Тема

КП-21 Бартков'як Андрій Юліанович Програмна бібліотека методів аналізу тональності відгуків Інтернет-користувачів

КП-21 Богачевський Дмитро Іванович Мобільний додаток розподіленої системи контролю і моніторингу дорожнього руху

КП-21 Вітковський Ярослав Геронімович Програмна система відео-аналізу якості дорожнього покриття

КП-21 Гуров Владислав Олександрович Інформаційна система управління завантаженням людських ресурсів в процесі виробництва

КП-21 Дичка Андрій Іванович Апаратно-програмна система контролю доступу персоналу до об’єкта

КП-21 Донський Сергій Сергійович Програмне забезпечення геоінформаційних систем для проектування екобудинків. Моделювання місцевості

КП-21 Зайчук Владислав Віталійович Програмне забезпечення для керування віртуальними 3D об’єктами. Модуль синхронізації із рукавичкою віртуальної реальності

КП-21 Капура Артем Сергійович Інтерактивна онлайн-система відслідковування клієнтом поетапного виконання замовлення

КП-21 Кочубей Віктор Вадимович Інформаційна система для підтримки роботи дитячого садка

КП-21 Литвин Вадим Олександрович Програмне забезпечення геоінформаційних систем для проектування екобудинків. Проектування будинків

КП-21 Мачехін Володимир Олександрович Android-додаток для розпізнавання тексту на фотографіях

КП-21 Міщенко Роман Ігорович Веб-додаток системи моніторингу та контролю транспортного руху

КП-21 Огойко Микола Васильович Програмні засоби для автоматизованого розподілу педагогічного навантаження викладачів. Клієнтська частина

КП-21 Пастушенко Андрій Сергійович Програмне забезпечення для підтримки дослідження ефективності автоматизованого реферування природномовних текстових даних

КП-21 Приходько Ернест Вікторович Метод програмно-апаратної реалізації операції пошуку мультиплікативно оберненого елемента у кільці лишків за довільним модулем

КП-21 Серватович Павло Іванович Автоматизована система візуалізації виконання виробничих процесів та маршрутизації виробничого документообігу

КП-21 Соколовська Анна Віталіївна Програмні засоби визначення комплексної оцінки відгуків Інтернет-користувачів

КП-21 Топольський Назар Валерійович Програмні засоби для автоматизованого розподілу педагогічного навантаження викладачів. Серверна частина

КП-21 Феліндаш Валерія Віталіївна Аналітична система публічних закупівель України

КП-21 Черних Денис Андрійович Програмне забезпечення для керування віртуальними 3D об’єктами. Модуль роботи із веб-камерою

КП-21 Черниш Валерія Костянтинівна Програмний модуль тестування знань користувача інтерактивної онлайн-платформи навчання мовам програмування

КП-21 Чорний Владислав Ігорович Інтерактивна інформаційна система для підтримки вивчення іноземної мови

КП-21 Шевчук Михайло Михайлович Веб-застосунок для емуляції апаратного забезпечення системи «розумний будинок» на основі контролеру RaZberry

КП-21 Яровий Дмитро Валерійович Програмна система для оцінювання та моніторингу якості роботи чиновників

КП-21і Аббасі Шагін Програмні засоби прискореного обчислення хеш-сигнатур в системах захисту інформації

КП-21і Алі Мухаммад Програмний комплекс для побудови булевих функціональних перетворень для алгоритмів криптографічного захисту інформації

КП-21і Ахмєдов Ельмір Іграр огли Програмне забезпечення обліку матеріальних цінностей

КП-21і Байзін Тарик Апаратні та програмні засоби прискореної реалізації криптографічного алгоритму Serpent

КП-21і Ван Хуаі Програмні засоби моделювання поліморфної реалізації криптографічних алгоритмів на смарт-картах

КП-21і Іскаков Еміль Русланович Програмні засоби прискореного експоненціювання на полях Галуа

КП-21і Крицький Сергій Михайлович Програмні засоби управління розподіленою файловою системою

КП-21і Манафов Мурад Ельдар огли Мобільний клієнт для поштового сервера Roundcube

КП-21і Ндала Дерлом Вессер Програмні засоби моделювання виправлення пакетів помилок в лініях передачі даних модемів

КП-21і Перегудов Юрій Олексійович Онлайн магазин з інтеграцією платіжних систем

КП-21і Кундуно Жільберт Онлайн система для вивчення іноземних мов

Спеціалісти

Група П.І.Б Тема

КП-41с Волинський Ярослав Олександрович Інтерактивний Android-Путiвник

КП-41с Здибай Дмитро Олександрович Програмне забезпечення на основі контроллера KINECT для людей з обмеженими можливостями

КП-41с Крамаренко Олексій Андрійович Метод Монте-Карло пошуку у структурах данних гри ГО

КП-41с Липських Олександр Сергійович Програмний модуль конфігурації системи автоматизованого моніторингу транспортного потоку

Магістри

Група П.І.Б Тема

КП-41м Бурячевський Андрій Валерійович Метод векторизації кольорових медичних зображень

КП-41м Пирожок Владислав Анатолійович Модифікований метод автоматизованого пошуку нечітких дублікатів у природомовних текстових даних

КП-41м Радченко Євген Олександрович Метод стеганографічного захисту графічних даних на основі різницевого перетворення бітів

КП-41м Шолтун Дмитро Володимирович Способи ущільнення інформації при її поданні у вигляді триколірного штрихового коду

КП-42м Вальчук Юлія Вікторівна Методи розпізнавання образів на медичних зображеннях

КП-42м Гринда Андрій Ігорович Модифікований метод автоматичного формування векторного подання текстової інформації

КП-42м Дрозда Тетяна Петрівна Методи та алгоритми множення точки еліптичної кривої на скаляр у полі GF(p)

КП-42м Лепех Максим Юрійович Двоетапний метод реконструкції 3D-моделей

КП-42м Луппол Євген Юрійович Метод фактографічного аналізу природномовних текстових даних з автоматизованою генерацією шаблонів

КП-42м Федченко Наталія Володимирівна Модифікований метод реферування природномовних текстових даних з використанням тематично зв’язаного ранжування

КП-42м Топольський Назар Валерійович Програмні засоби для автоматизованого розподілу педагогічного навантаження викладачів. Серверна частина

2014-2015 рік

Бакалаври

Група П.І.Б Тема

КП-11 Адамів Антон Володимирович Web-сервіс для підтримки контролю версій авторських текстів

КП-11 Барчук Андрій Васильович Клієнтське програмне забезпечення для агрегації веб-стрічок

КП-11 Бегерський Михайло Васильович Програмна система агрегації дисконтних даних користувача. Модуль адміністратора

КП-11 Гайдук Наталія Миколаївна Web-сервіс для виконання бізнес-аналізу зовнішньоекономічної діяльності країн Східної Європи

КП-11 Данилюк Віктор Вікторович Онлайн-конструктор мобільних додатків для операційної системи Android

КП-11 Даценко Андрій Сергійович Web-сервіс для підтримки управління проектами

КП-11 Джунь Ірина Петрівна Інформаційно-аналітична система стратегічного бізнес-аналізу можливостей розвитку компанії

КП-11 Зайка Владислав Андрійович Програмна система агрегації дисконтних даних користувача. Модуль користувача

КП-11 Кисельов Євгеній Леонідович Інтелектуальна система електронного діловодства із типізацією бізнес-процесів

КП-11 Кушнарьова Анастасія Вячеславівна Інформаційно-аналітична система оптимізації портфеля проектів компанії

КП-11 Лецик Андрій Олександрович Інформаційна система управління сервісом таксі. Серверна частина

КП-11 Матяш Іван Олегович Інтерактивний навчальний web-ресурс з автоматизації тестування програмного забезпечення

КП-11 Ничепорук Олександр Анатолійович Інформаційна система управління сервісом таксі. Клієнтська частина

КП-11 Папуша Роман Олегович Редактор растрової графіки FP sDraw для мобільної операційної системи Android

КП-11 Прядко Дмитро Юрійович Соціально-орієнтований web-сервіс для обслуговування запитів до підприємств комунального господарства

КП-11 Рощупкін Георгій Вікторович Web-сервіс хостингу відео-файлів формату WebM

КП-11 Цимбал Максим Дмитрович Хмарний сервіс анонімної валідації електронного цифрового підпису

КП-11 Чурілов Михайло Михайлович Графічний редактор з можливістю конвертації растрового зображення у векторне

КП-11 Шершнєв Олексій Володимирович Програмний модуль для інтеграції віртуальної мультимедійної лабораторії до системи дистанційного навчання “Moodle”

КП-11 Щербаченко Лариса Василівна Програма для пошуку векторних зображень з функцією редагування

КП-11і Абасі Шаго Web-орієнтована система обліку бібліотечних документів

КП-11і Горст Давід Програмний модуль тестування знань студентів

КП-11і Маткарімов Хайотулло Апаратні та програмні засоби прискорення реалізації криптографічного алгоритму Rijndael

КП-11і Мірадов Азат Програмні засоби моделювання виправлення багатократних помилок передачі даних в двійкових симетричних каналах

КП-11і Ніязов Довлатгелді Програмне забезпечення для моделювання резервування та відновлення даних при їх зберіганні на віддалених носіях

КП-11і Чан Конг Мінь Програмні засоби прискореного експоненціювання на полях Галуа для систем захисту інформації

КП-11і Шабанов Камран Рауф огли Програма для моделювання виправлення помилок синхронізації в асинхронних послідовних каналах передачі даних

Спеціалісти

Група П.І.Б Тема

КП-31с Коваль Денис Юрійович Графічна система програмування задач для потокового процесора

Даний дипломний проект присвячений створенню графічної системи програмування задач для потокового процесора.

Графічна система являє собою програмне забезпечення, яке містить у собі всі арифметичні, логічні операції та команди управління. Функціональність графічної системи забезпечує можливість виконання обрахунків всіх можливих комбінацій з операціями, які будуть введені для побудови графа.

У даному дипломному проекті розроблено: архітектуру графічної системи, алгоритм перетворення графу у програму на мові асемблеру, алгоритм перетворення графу у послідовність команд асемблеру, інтерпретатор графа, що забезпечує формування слів акторів та даних на основі побудованого графа, а також графічні елементи та дизайн графічної системи.


КП-31с Чернега Олексій Валерійович Автоматизована система регресійного тестування баз даних

Даний дипломний проект присвячений розробці автоматизованої системи для забезпечення регресійного тестування баз даних.

Система являє собою web-ресурс, на який тестувальник робить вивантаження старої та нової версії баз даних, створює тест-кейси, переглядає список написаних тест-кейсів, має можливість видалити зі списку вибраний тест-кейс і редагувати. Після вивантаження бази даних на сервер система виконує пошук таблиць у базі та їх атрибутів, потім тестувальник робить вивантаження нової версії бази даних на сервер і система виводить на екран, які із таблиць у базі змінились, а які – залишились незмінними. Для пошуку таблиць та функцій у файлі бази даних використовуються регулярні вирази.

Виходячи із регресійного тестування, основна мета тестувальника – протестувати ті компоненти бази даних, які не змінились, система повинна забезпечити запуск тест-кейсів для перевірки цілісності бази даних.

У даному дипломному проекті розроблено: архітектуру автоматизованої системи, алгоритми аналізу таблиць та функцій баз даних, систему автоматизації створення тест-кейсів для перевірки цілісності бази даних.


КП-31с Шурига Петро Станіславович Система автоматизованого тестування графічних інтерфейсів додатків

Даний дипломний проект присвячений створенню системи автоматизованого тестування графічних інтерфейсів додатків.

Дана система являє собою додаток, який призначений для надання користувачу можливості тестувати графічні інтерфейси додатків. Функціональність продукту дозволяє користувачу шукати елементи, отримувати інформацію про елементи, виконувати написані користувачем скрипти тощо. Користувач може писати скрипти на мові програмування Python та за потреби використовувати розроблені в процесі виконання даної дипломної роботи додаткові сервісні функції. Результати роботи або повідомлення про помилки, що виникли під час виконання, будуть відображатися у інтерфейсі програми.

У даному дипломному проекті розроблено: архітектуру програми, бібліотеку функцій, утиліту пошуку елементів та систему обробки скриптів користувача.


Магістри

Група П.І.Б Тема

КП-31м Ажипа Наталія Миколаївна Метод автоматизованого стемінгу україномовних текстових даних на основі правилоорієнтованого підходу

КП-31м Вовк Олег Васильович Метод генерації природних 3D-ландшафтів

КП-32м Гадиняк Руслан Анатолійович Метод автоматизованої побудови персональної онтології

КП-32м Жук Андрій Сергійович Модифікований асоціативно-семантичний метод автоматизованого реферування природомовних текстових даних

КП-32м Каковський Вячеслав Олегович Метод рефакторингу структури бази даних для збільшення швидкості обробки запитів вибірки

КП-32м Паляниця Олег Вікторович Методи розпізнавання графічних образів на основі використання багатопроцесорних архітектур

КП-32м Рошак Ростислав Віталійович Метод аналізу клавіатурного почерку для аутентифікації в мобільних пристроях із сенсорним екраном

Вимоги до оформлення випускних робіт

 

  • ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОГО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Вимоги до обсягу бакалаврського дипломного проекту:
- пояснювальна записка – 50-70 стор.,
- графічна частина – не менше 4 креслень (аркуші формату А1).

Текстова частина бакалаврського дипломного проекту оформлюється з дотриманням таких загальних правил:
- мова – українська,
- формат аркушів – А4,
- шрифт – Times New Roman 14 пунктів,
- міжрядковий інтервал – 1,5 лінії.

Текстова частина бакалаврського дипломного проекту включає такі елементи (наведені у порядку їх слідування у готовій зброшурованій роботі):
1. титульний аркуш,
2. завдання на дипломне проектування,
3. календарній план-графік,
4. анотація – українською, російською та англійською мовами,
5. опис альбому,
6. технічне завдання,
7. пояснювальна записка (включаючи список використаних літературних джерел та додатки).

 

  • ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГIСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Вимоги до обсягу магістерської дисертації:
- текстова частина – 80-100 стор. (формат А4),
- графічна частина (плакати) – не менше 6 аркушів (А1).

Текстова частина магістерської дисертації оформлюється з дотриманням таких загальних правил:
- мова – українська,
- формат аркушів – А4,
- шрифт – Times New Roman 14 пунктів,
- міжрядковий інтервал – 1,5 лінії,
- параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, решта полів – 2 см,
- нумерація сторінок (крім титульного аркуша) – у правому нижньому куті.

Текстова частина магістерської дисертації включає такі елементи (наведені у порядку їх слідування у готовій зброшурованій роботі):

1. титульний аркуш (див. приклад),
2. завдання на виконання випускної дипломної роботи (див. приклад),
3. реферат українською, російською та англійською мовами (див. приклад),
4. зміст,
5. перелік скорочень, умовних позначень, термінів,
6. вступ,
7. основна частина,
8. висновки,
9. список використаних літературних джерел,
10. додатки.

 

Галерея

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Пошук