Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Навчальний план

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ ПРОГРАМНА ІНЖНЕРІЯ

 

СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

 

Перший рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

Назва дисципліни

Кредити

Українська мова 1

1,5

Історія України

3

Іноземна мова

1,5

Іноземна мова

1,5

Лінійна алгебра та аналітична геометрія 1

3,5

Лінійна алгебра та аналітична геометрія 2

3,5

Математичний аналіз 1

5

Математичний аналіз 2

3,5

Теорія інформації та кодування

4

Комп’ютерна дискретна математика 2

3,5

Комп’ютерна дискретна математика 1

2,5

Алгоритми та структури даних 2

5

Алгоритми та структури даних 1

4

Основи програмування 2

5

Основи програмування 1

5

Основи програмної інженерії 2

3

Основи програмної інженерії 1

3

Людино-машинна взаємодія

3,5

Всього

30

Всього

31,5

 

Другий рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

Назва дисципліни

Кредити

Іноземна мова

1,5

Іноземна мова

1,5

Математичний аналіз 3

3,5

Філософія

3

Фізика 1

3,5

Математичний аналіз 4

5

Екологія

2

Фізика 2

4,5

Теорія ймовірностей та математична статистика

5

Об'єктно-орієнтоване програмування 2

4

Дискретні структури

4

Комп'ютерна логіка 2

4

Об'єктно-орієнтоване програмування 1

5

Паралельні та розподілені обчислення

3,5

Комп'ютерна логіка 1

3

Комп'ютерна схемотехніка

4

Групова динаміка та комунікації

2,5

Гуманітарна дисципліна 1

2

Всього

30

Всього

31,5

 

Третій рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

Назва дисципліни

Кредити

Історія української культури

2

Аналіз вимог до програмного забезпечення

4

Моделювання та аналіз програмного забезпечення

5

Безпека життєдіяльності та охорона праці

2

Архітектура та проектування програмного забезпечення

5

Комп'ютерна графіка

5

Конструювання програмного забезпечення

4

Безпека програм та даних

4

Архітектура комп'ютерів

5

Чисельні методи 2

4

Чисельні методи 1

3

Операційні системи 1

3

Іноземна мова професійного спрямування

1

Менеджмент проектів програмного забезпечення

4

Проектний практикум

3

Іноземна мова професійного спрямування

1,5

Гуманітарна дисципліна 2

2

Економіка організації і планування виробництва

2

 

 

Гуманітарна дисципліна 3

2

 

 

Навчальна технологічна практика

4,5

Всього

30

Всього

36

 

Четвертий рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

Назва дисципліни

Кредити

Професійна практика програмної інженерії

4

Українська мова 2

1,5

Емпіричні методи програмної інженерії

4

Якість програмного забезпечення та тестування

5

Операційні системи 2

4

Бази даних

4

Бази даних 1

3

Програмування Інтернет

3

Організація комп'ютерних мереж

5

Економіка програмного забезпечення

1,5

Економіка програмного забезпечення 1

2

Переддипломна практика

4,5

Іноземна мова професійного спрямування

2

Дипломне проектування

9

Економіка організації і планування виробництва 2

4

Гуманітарна дисципліна 4

2

 

Всього

30

Всього

28,5

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛІСТА

 

П'ятий рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

Назва дисципліни

Кредити

Іноземна мова професійного спрямування

1

Іноземна мова професійного спрямування

2

Маркетинг

1,5

Дослідження операцій

3

Основи підприємництва

1,5

Теорія формальних мов і компіляція

3

Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах

5,5

Інтелектуальна власність

1

Програмування комп'ютерних мереж та суперкомп'ютерні обчислення 1

3

Охорона праці у галузі

1

Програмне забезпечення вбудованих систем 1

3,5

Цифрова обробка сигналів та зображень

4

Технологія проектування програмних систем 1

3

Програмування комп'ютерних мереж та суперкомп'ютерні обчислення 2

5

Проектування систем з розподіленими базами даних

5

Програмне забезпечення вбудованих систем 2

5,5

Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів

2

Технологія проектування програмних систем 2

4

Засоби захисту інформації

4

Високопродуктивні комп'ютерні системи

3

Всього

30

Всього

31,5

 

Шостий рік навчання

Перший семестр

Назва дисципліни

Кредити

Переддипломна практика

12

Дипломне проектування

21

Всього

33

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ МАГІСТРА

 

П'ятий рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

Назва дисципліни

Кредити

Іноземна мова професійного спрямування

1

Іноземна мова професійного спрямування

2

Маркетинг

1,5

Педагогіка вищої школи

1,5

Основи наукових досліджень 1

1,5

Дослідження операцій

3

Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах

5,5

Теорія формальних мов і компіляція

3

Програмування комп'ютерних мереж та суперкомп'ютерні обчислення 1

3

Основи наукових досліджень 2

2

Програмне забезпечення вбудованих систем 1

3,5

Програмне забезпечення вбудованих систем 2

5,5

Технологія проектування програмних систем 1

3

Технологія проектування програмних систем 2

4

Проектування систем з розподіленими базами даних

5

Цифрова обробка сигналів та зображень

4

Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів

2

Програмування комп'ютерних мереж та суперкомп'ютерні обчислення 2

5

Засоби захисту інформації

4

Інтелектуальна власність

1

 

 

Охорона праці в галузі

1

Всього

30

Всього

31,5

 

Шостий рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

Назва дисципліни

Кредити

Філософські проблеми наукового пізнання

1,5

Науково-дослідна практика

6

Патентознавство та авторськи право

2

Підготовка магістерської дисертації

22,5

Іноземна мова професійного спрямування

2

Інформаційна стійкість комп'ютерних технологій та мереж

3,5

Сучасні операційні системи

3,5

Математичне моделювання систем і процесів

4

Математичні методи оптимізації

5

Об'єктно-орієнтоване моделювання програмних систем

4

Основи наукових досліджень 3

2,5

Основи сталого розвитку

2

Всього

30

Всього

28,5

 

 

Галерея

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Пошук