Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Навчальний план

Спеціальність

Інженерія програмного забезпечення


СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

 

Спеціальність

Інженерія програмного забезпечення


СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ


Перший рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Україномовні Н/Д 2 Історичні Н/Д 2
Іноземна мова 1,5 Іноземна мова 1,5
Лінійна алгебра та аналітична геометрія 4 Н/Д з лінійної алгебри та аналітичної геометрії 3,5
Математичний аналіз 1 4,5 Математичний аналіз 2 5,5
Фізичне виховання або основи здорового способу життя 1 Фізичне виховання або основи здорового способу життя 1,5
Комп'ютерна дискретна математика 1. Дискретна математика 4 Комп'ютерна дискретна математика 2. Дискретні структури 3
Алгоритми та структури даних 1 6 Алгоритми та структури даних 2 5
Основи програмування 1 5 Основи програмування 2 7
Групова динаміка та комунікації 1 2 Групова динаміка та комунікації 2
Всього 30 Всього 30

Другий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Іноземна мова 1,5 Іноземна мова 1,5
Фізика (вибрані розділи) 4 Філософські Н/Д 2
Теорія ймовірностей та математична статистика 1. Теорія ймовірностей 3,5 Психологічі Н/Д 2
Об'єктно-орієнтоване програмування 1 3,5 Теорія ймовірностей та математична статистика 2. Математична статистика 3,5
Комп'ютерна логіка 1 3,5 Об'єктно-орієнтоване програмування 2 3,5
Н/Д з математичного аналізу 1 4 Операційні системи 1 3
Основи веб-програмування 5 Комп'ютерна логіка 2 5,5
Екологічні Н/Д 2 Компоненти програмної інженерії 1. Методи, моделі та процеси програмної інженерії 3
Фізичне виховання або основи здорового способу життя 1 Н/Д з математичного аналізу 2 4
Фізичне виховання або основи здорового способу життя 1,5
Всього 28 Всього 29,5

Третій рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 БЖД та цивільний захист 2
Архітектура комп'ютера 6 Правові основи інформаційної безпеки 2
Бази даних 1. Реляційні БД 3 Іноземна мова професійного спрямування 1
Компоненти програмної інженерії 2. Збір вимог, аналіз та моделювання ПЗ 7 Бази даних 2. БД на основі XML 6
Технологія розроблення програмного забезпечення 1. Java SE 7,5 Технологія розроблення програмного забезпечення 2. Java EE 3,5
Чисельні методи 1. Розв'язання задач лінійної алгебри та нелінійних рівнянь 3 Математичні та алгоритмічні основи комп'ютерної графіки 3
Чисельні методи 2. Розв'язання задач математичного аналізу 5
Системе програмування 4
Компоненти програмної інженерії 4. Системна архітектура, проектування та розроблення ПЗ 3,5
Всього 28 Всього 30

Четвертий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Економіка ІТ-індустрії 3 Паралельні та розподілені обчислення 4
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Технологія розроблення програмного забезпечення 4. Професійна практика програмної інженерії 5
Компоненти програмної інженерії 4. Якість програмного забезпечення та тестування 4 Безпека програм та даних 6
Організація комп'ютерних мереж 6 Переддипломна практика 5
Технологія розроблення програмного забезпечення 3. Крос-платформне програмування 4,5 Дипломне проектування 5
Мультимедійні технології 6
Всього 25 Всього 25

Нагору


Спеціальність

Інженерія програмного забезпечення


СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Спеціальність

Інженерія програмного забезпечення


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА


Перший рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Сучасні технології розроблення програмного забезпечення 1. Програмування систем штучного інтелекту 5 Інтелектуальна власність та патентознавство 2
Основи інженерії та технології сталого розвитку 2 Сучасні технології розроблення програмного забезпечення 2. Хмарні та GRID-технології 6
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1 1,5 Інноваційний менеджмент програмного забезпечення 3
Основи наукових досліджень 2 Практикум з іншомовного наукового спілкування 2 1,5
Технологія проектування програмних систем 6,5 Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 1 2
Дослідження операцій 7 Цифрова обробка сигналів та зображень 3
Теорія формальних мов і компіляція 3 Проектування корпоративних інформаційних систем 6,5
Надійність програмних систем 3 Веб-орієнтовані програмні системи 5
Всього 30 Всього 30

Другий  рік навчання

Перший семестр
Назва дисципліни Кредити
Переддипломна практика 14
Виконання магістерської дисертації 16
Всього 30Спеціальність
Інженерія програмного забезпечення


ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА


Перший рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Сучасні технології розроблення програмного забезпечення 1. Програмування систем штучного інтелекту 5 Інтелектуальна власність та патентознавство 3
Основи інженерії та технології сталого розвитку 2 Сучасні технології розроблення програмного забезпечення 2. Хмарні та GRID-технології 6
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1 1,5 Інноваційний менеджмент програмного забезпечення 3
Основи наукових досліджень 2 Практикум з іншомовного наукового спілкування 2 1,5
Технологія проектування програмних систем 6,5 Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 1 2
Дослідження операцій 7 Цифрова обробка сигналів та зображень 3
Теорія формальних мов і компіляція 3 Проектування корпоративних інформаційних систем 6,5
Надійність програмних систем 3 Веб-орієнтовані програмні системи 5
Всього 30 Всього 30

Другий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 5,5 Науково-дослідна практика 9
Практикум з іншомовного наукового спілкування 3 1,5 Підготовка магістерської дисертації 21
Інженерна педагогіка 2
Проектування та розроблення мережевого програмного забезпечення 7
Сучасні операційні системи 4
Програмні засоби захисту інформації 5
Математичне програмування 5
Всього 30 Всього 30

Нагору

 

Галерея

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Пошук