Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Архів публікацій

 

Державні патенти України на корисну модель

 

1

 

 

Легеза В.П., Дичка І.А. Спосіб розміщення та закріплення довгомірних вантажів на зчепі залізничних платформ // Патент України на корисну модель №122786, опубл. 25.01.2018, Бюл. №2/2018; опис – 6 с.

 

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

 

2

 

 

Гадиняк Р.А., Сущук-Слюсаренко В.І. Комп'ютерна програма "Web-емулятор машини Тюринга" ("turing-machine-web"). // Свідоцтво України про реєстрацію авторського права на твір №77783, дата реєстрації в Держреєстрі 22.03.2018.

 

 

3

 

 

Гадиняк Р.А., Онай М.В. Комп'ютерна програма "Програмний модуль збору і оцінювання рішень студентів на основі технології Git" ("GitCheck"). // Свідоцтво України про реєстрацію авторського права на твір №77784, дата реєстрації в Держреєстрі 22.03.2018.

 

 

4

 

 

Гадиняк Р.А., Онай М.В. Комп'ютерна програма "Програмна бібліотека для опису метаструктур структур даних у мові С" ("cmeta"). // Свідоцтво України про реєстрацію авторського права на твір №77785, дата реєстрації в Держреєстрі 22.03.2018

 

 

5

 

 

Гадиняк Р.А., Онай М.В. Комп'ютерна програма "Програмна бібліотека для створення простих подійно-орієнтованих програм" ("EventSystem"). // Свідоцтво України про реєстрацію авторського права на твір №77786, дата реєстрації в Держреєстрі 22.03.2018

 

 

6

 

 

Легеза В.П. Науковий твір «Метод розв’язання інтегральних рівнянь Фур’є-Легеза (метод РІР Фур’є-Легеза)» // Свідоцтво України про реєстрацію авторського права на твір №77656, дата реєстрації в Держреєстрі 16.03.2018.

 

 

7

 

 

Легеза В.П. Науковий твір «Узагальнення методу Ньютона-Рафсона на випадок систем двох нелінійних рівнянь». - АПС 6753-18 (28.09.18)

 

 

8

 

 

Легеза В.П. Науковий твір «Моделювання динамічної поведінки математичного маятника з рухомою точкою підвісу». АПС 6754-18 (28.09.18)

 

 

9

 

 

Легеза В.П. Науковий твір «Формула Ейлера-Легези для першої критичної осьової сили з урахуванням нескінченно малих вищого порядку», - АПС 6751-18 (28.09.18)

 

 

10

 

 

Легеза В.П. Науковий твір «Числовий аналіз одної нової варіаційної задачі». - АПС 6752-18 (28.09.18)

 

 

11

 

 

Сущук-Слюсаренко В.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №77402; Назва охоронного документу - Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Оцінка матриці динаміки для систем з апріорною невизначенністю"; № 77402 дата 05.03.2018

 

 

12

 

 

Олещенко Л.М. Побудова гравітаційних моделей для прогнозування пасажирсько-транспортної взаємодії між містами Чернігівської області (свідоцтво № 77223 від 28.02.2018)

 

 

13

 

 

Олещенко Л.М. Графо-аналітичний метод побудови оптимальних шляхів для автотранспортних перевезень з урахуванням пріоритету якості доріг (свідоцтво № 77212 від 28.02.2018)

 

 

14

 

 

Олещенко Л.М. Дослідження та пропозиція технології APRS в якості альтернативного каналу передавання даних від водія диспетчеру АТП в режимі реального часу (свідоцтво № 77213 від 28.02.2018)

 

 

15

 

 

Олещенко Л.М. Моделювання оптимального розміщення нових АЗС в Чернігівській області засобами ArcGis (свідоцтво № 77219 від 28.02.2018)

 

 

16

 

 

Олещенко Л.М. Технологія визначення оптимального розташування мережі паливно-мастильного забезпечення регіону (свідоцтво № 77218 від 28.02.2018)

 

 

17

 

 

Олещенко Л.М. Математична модель мінімізації витрат АТП (свідоцтво № 77217 від 28.02.2018)

 

 

18

 

 

Олещенко Л.М. Математична модель інтервалу руху транспортних засобів, що одночасно задовольняє економічні інтереси пасажира та перевізника (свідоцтво № 77214 від 28.02.2018)

 

 

19

 

 

Олещенко Л.М. Моделювання статистичних залежностей рухливості населення відносно соціально-економічних показників регіону (свідоцтво № 77224 від 28.02.2018)

 

 

20

 

 

Олещенко Л.М. Дослідження можливості застосування УКХ зв’язку для он-лайн збору даних про пасажирів на території Чернігівської області (свідоцтво № 77215 від 28.02.2018)

 

 

21

 

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76215. Тези доповіді "Конфігурування "нових" сервісів Windows 10, які налаштовані на автозапуск" / Рибачок Н.А. (Україна). – № 76215; заявл. 24.11.2017; опубл. 24.01.2018.

 

 

22

 

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76217. Тези доповіді "Налаштовування автозапуску додатків у Windows 7"/ Рибачок Н.А. (Україна). – № 76217; заявл. 24.11.2017; опубл. 24.01.2018.

 

 

23

 

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76218. Тези доповіді "Підвищення продуктивності системи Windows 7" / Рибачок Н.А. (Україна). – № 76218; заявл. 24.11.2017; опубл. 24.01.2018.

 

 

24

 

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76219. Тези доповіді "Ефективне специфікування варіантів використання при розробленні програмного забезпечення за методологією RUP" / Рибачок Н.А. (Україна). – № 76219; заявл. 24.11.2017; опубл. 24.01.2018.

 

 

25

 

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81095. комп’ютерна програма «Веб-ресурс для збору та аналізу статистичних даних про книжкові фонди загальноосвітніх навчальних закладів» / Рибачок Н.А., Шабіневич Р.О. (Україна). – № 81095; заявл. 05.07.2018.; опубл. 21.09.2018.

 

 

26

 

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81096. комп’ютерна програма «Веб-ресурс «Електронна шкільна бібліотека» / Рибачок Н.А., Лисенко О.О. (Україна). – № 81096; заявл. 05.07.2018.; опубл. 21.09.2018.

 

 

27

 

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81097. комп’ютерна програма «Система моніторингу роботи веб-ресурсу» / Рибачок Н.А., Гіміранов Е.І. (Україна). – № 81097; заявл. 05.07.2018.; опубл. 21.09.2018.

 

 

28

 

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81152. комп’ютерна програма «Веб-ресурс для організації волонтерських обчислень» / Рибачок Н.А., Орос Б.Б. (Україна). – № 81152; заявл. 05.07.2018.; опубл. 22.08.2018.

 

 

29

 

 

Zhengbing Hu, Ivan Dychka, Yevgeniya Sulema, Yuliia Valchuk, Oksana Shkurat, “Method of medical images similarity estimation based on feature analysis”, in International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA), Vol. 10, No.5, P. 14-22, 2018, DOI: 10.5815/ijisa.2018.05.02

 

Статті у зарубіжних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних
баз даних Scopus або Web of Science

 

30

 

 

Yevgeniya Sulema, “ASAMPL: Programming Language for Mulsemedia Data Processing Based on Algebraic System of Aggregates”, Springer, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 725, 2018, P. 431-442

 

 

31

 

 

Zhengbing Hu, Viktor Legeza, Ivan Dychka, Dmytro Legeza. “Mathematical Model of the Damping Process in a One System with a Ball Vibration Absorber” // International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA), 2018, Vol.10, No.1, P. 24-33. DOI: 10.5815/ijisa.2018.01.04

 

 

32

 

 

V.P.Legeza. Dynamics of vibration isolation system with a ball vibration absorber // Int. Appl. Mech., 2018, V.54, No.5, P. 584-594

 

 

33

 

 

Viktor Legeza, Ivan Dychka, Ruslan Hadyniak, Lіubov Oleshchenko «Mathematical Model of the Dynamics in a One Nonholonomic Vibration Protection System» // International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA), 2018, Vol.10, No.10, P. 20-26. DOI: 10.5815/ijisa.2018.10.03

 

 

34

 

 

Oleshchenko L., Bilohub D. and Yurchyshyn V. Internet Data Analysis to Evaluate the Optimal Placement of New Facilities // Advances in Intelligent Systems and Computing. V.3, P. 279-291

 

 

35

 

 

Л.А. Люшенко, А.А. Струцинский «Построение бизнес-модели наукоемких стартап компаний», in Scientific Journal WORLD SCIENCE, ISSN 2413-1032, № 1(29) Vol.4, January 2018, С. 24-29

 

Статті у фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних
баз даних Scopus або Web of Science

 

36

 

 

I.A. Dychka, Ye.S. Sulema, D.A. Chernykh, “Rasterization Method for Voxel Model Cutting”, in Scientific Journal “KPI Science News”, No 2, 2018, P. 25-32.

 

Статті у фахових виданнях України

 

37

 

 

Oksana S. Shkurat, Yevgeniya S. Sulema, Andrii I. Dychka, “Complicated Shapes Estimation Method for Objects Analysis in Video Surveillance Systems”, in Scientific Journal “KPI Science News”, No 3, 2018, P. 53-62.

 

 

38

 

 

Юсин Я.О., Заболотня Т.М. Підходи до попереднього оброблення графу сумісної зустрічальності термів в методі острівної кластеризації текстів // Проблеми iнформатизацiї та управлiння. – 2017. - №4(60). – С. 79-84.

 

 

39

 

 

Н.А. Рибачок, Т.М. Заболотня, Л.А. Люшенко, В.І. Сущук-Слюсаренко Методика конфігурування служб Windows 10 редакцій Home та Pro для персональних комп'ютерів з використанням технології віртуалізації // Міжнародний науковий журнал «Управляющие системы и машины». – 2018.- №1. – С. 49-56

 

 

40

 

 

Заболотня Т.М., Соколовська А.В. Метод автоматизованого визначення наявності образливого вмісту текстових повідомлень у соціальних мережах // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2018. - №1 (81). С. 103-108

 

 

41

 

 

Юсин Я.О., Заболотня Т.М. Модифікований метод острівної кластеризації текстових даних // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2017. - №4 (247). С. 148-152

 

 

42

 

 

М.М. Шевчук, Я.О. Юсин, Т.М. Заболотня, Н.А. Рибачок, А.І. Дичка Підходи до оброблення «синтаксичного цукру» при пошуку плагіату в програмному коді // Проблеми інформаційних технологій – №01(23). – 2018. – с. 160 – 165

 

 

43

 

 

Методика конфігурування служб Windows 10 редакцій Home та Pro для персональних комп'ютерів з використанням технології віртуалізації / Н.А. Рибачок, Т.М. Заболотня, Л.А. Люшенко, В.І. Сущук-Слюсаренко // Міжнародний науковий журнал «Управляющие системы и машины». – 2018.- №1. – С. 54- 65.

 

 

44

 

 

Легеза В.П. Динамика виброзащитной системы с шаровым гасителем колебаний // Прикладная механика, 2018, Том 54, №5, С.103 – 115.

 

 

45

 

 

Sushchuk-Slyusarenko V.I., Rybachok N.A., Oleshchenko L.M. Using the theory of martingales to prove the soundness of the estimates of the parameters of linear dynamic systems // Електроніка та системи управління. - Том 1, № 55. - 2018, P. 94-99; Url - 519.583.3(045); DOI - https://dx.doi.org/10.18372/1990-5548.55.12787

 

 

46

 

 

Методика конфігурування служб WINDOWS 10 редакцій Home та Pro для персональних комп'ютерів з використанням технології віртуалізації / Н.А. Рибачок, Т.М. Заболотня, Л.А. Люшенко, В.І. Сущук-Слюсаренко// Міжнародний науковий журнал " Управляющие системы и машины", – 2018 – №1. – С.49-56

 

 

47

 

 

Коваленко Д.М., Олещенко Л.М., Юрчишин В.Я. Деякі питання безпеки в інформаційних системах // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки», Том 29 (68) № 3, 2018. – С. 141-145.

 

 

48

 

 

В.І. Зозульов, В.Я. Юрчишин, О.Ф. Бондаренко Комбіновані керовані випрямлячі однофазного електроживлення // Праці Інституту електродинаміки НАН України, №6, 2018. – с. 51-58.

 

 

49

 

 

Glinska E.M., Oleshchenko L.M. Software Tools for Client of Catering Facilities Network Service // Electronics and Control Systems. - N 4(54). - 2017. - Р. 33-39.

 

 

50

 

 

Sushchuk-Slyusarenko V.I., Rybachok N.A., Oleshchenko L.M. Using the Theory of Martingales to Рrove the Soundness of the Estimates of the Parameters of Linear Dynamic Systems // Electronics and Control Systems. - N 1(55). - 2018. - Р. 94-98.

 

 

51

 

 

Oleshchenko L.М., Lapchuk D.A. Software development using cartographic data // Інженерія програмного забезпечення. - № 4 (32) 2017. – С. 37-46.

 

 

52

 

 

Олещенко Л.М. Технології Big Data аналітики в розподілених системах обчислень // Проблеми інформатизації та управління. - № 3(59)/2017. – С. 57-63.

 

 

53

 

 

Білогуб Д.С., Олещенко Л.М. Моделювання розміщення нових закладів відпочинку з використанням даних Google Maps та Google Analytics // Проблеми інформатизації та управління. - № 3(59). – 2017. – С. 5-10.

 

 

54

 

 

Yevgeniya Sulema, Ivan Dychka, Olga Sulema, “Multimodal Data Representation Models for Virtual, Remote, and Mixed Laboratories Development”, in Proceedings of the 15th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV2018), Duesseldorf, Germany, 2018

 

Тези доповідей на конференціях, що відбулися закордоном та входять
до міжнародних наукометричних баз даних Scopus або Web of Science

 

55

 

 

Yevgeniya Sulema, Noam Amram, Oleksii Aleshchenko, Olena Sivak, “Quality of Experience Estimation for WebRTC-based Video Streaming”, in Proceedings of the 24th International Conference “European Wireless” (EW2018), Catania, Italy, 2018

 

 

56

 

 

Yevgeniya Sulema, Constantine Rudenko, “Fast Approximated Subsurface Scattering”, in Proceedings of the 12th International Workshop on Multimedia Information and Communication Technologies Redžúr 2018, Bratislava, Slovakia, 2018.

 

 

Тези доповідей на конференціях, що відбулися закордоном

 

 

 

57

 

 

Dychka Ivan, Sulema Yevgeniya, Rudenko Constantine, “A Mathematical Model of Microsurface Normal Distribution for Specular Bidirectional Reflectance Distribution Function”, in Proceedings of the International Conference "Advanced Computer Information Technologies" (ACIT 2018), Ceske Budejovice, Czechia, 2018.

 

 

58

 

 

Oleshchenko L. M., Tsarikov M. S. Software of monitoring and consulting of commercial online services // The international research and practical conference "The development of technical sciences: problems and solutions": Conference Proceedings, April 27–28, 2018. Brno: Baltija Publishing. - Р.38-41.

 

 

Державні патенти України на корисну модель

1.

Легеза В.П., Дичка І.А., Хомічак Л.М. Спосіб вибору енергозберігаючого профілю верхньої будови дорожнього полотна – ЛДХ / Патент України на корисну модель № 119867, опубл. 10.10.2017, Бюл. №19/2017; клас МПК (2006) Е01В 21/00; Е01С 9/00; Е01С 9/02; опис – 8 с.

Закордонні свідоцтва про реєстрацію авторського права

2.

AutoCode for VMS: св-во о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2016610612, Рос. Федерация / Бухтияров Ю.В. - 2015661336; заявл. 17.11.2015; зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 20.02.2016

Статті у зарубіжних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних
баз даних Scopus або Web of Science

3.

Zhengbing Hu, V.P. Legeza, I.A. Dychka, D.V. Legeza. Mathematical Modeling of the Process of Vibration Protection in a System with two-mass Damper Pendulum // International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA), 2017, Vol.9, No.3, pp.18 – 25. DOI: 10.5815/ijisa.2017.03.03.

4.

Zhengbing Hu, Ivan Dychka, Yevgeniya Sulema, Yevhen Radchenko "Graphical Data Steganographic Protection Method Based on Bits Correspondence Scheme", in International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA), Vol.9, No.8, pp.34-40, 2017, DOI: 10.5815/ijisa.2017.08.04.

Статті у зарубіжних виданнях

5.

The basic principles and the structure and algorithmically software of computing by hypercomplex number. [Електронний ресурс] Yakiv O Kalinovsky, Yuliya E Boyarinova, Alina S Sukalo, Iana V Khitsko // Режим доступу: https://arxiv.org/abs/1708.04021 - Дата розміщення: 14.08.2017. – 12 p. [Google Scholar, Citebase]

Статті у фахових виданнях, що входять
до міжнародних науково-метричних баз даних

6.

Lapchuk D.A., Oleshchenko L.M. Information System for Urban Bike Trails Data Collection and Analysis // Electronics and Control Systems. – 2016. – N 4(50) – Р.84-88. [Google Scholar; EBSCO; Research Bible; Simple Search Metadata; Ulrich’s Periodicals Directory]

7.

Олещенко Л.М., Глінський В.В. Автоматизовані системи пошуку транспортних засобів, що перебувають у розшуку // Проблеми інформатизації та управління. Збірник наукових праць. – 2017. – Випуск 4(56). – С.70-76. [Google Scholar]

8.

Система гиперкомплексных операций в Maple / Я.О. Каліновський, Ю.Є. Боярінова, А.С. Сукало, Я.В. Хіцко // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2017. – Т. 19, № 2. - С. 11-23. [Google Scholar]

9.

Программный комплекс для гиперкомплексных вычислений / Я.А. Калиновский, Ю. Е. Бояринова, А.С. Сукало, Я.В. Хицко // Электронное моделирование. – 2017. – Т. 39, №5. – С.81-95. [Google Scholar, Cambridge Scientific Abstracts, Computer and Information Systems Abstracts, INIS Collection, Inspec]

10.

Бояринова Ю.Е. Использование неканонических гиперкомплексных числовых систем для повышения криптостойкости / Ю.Е. Бояринова, Я.О. Калиновский, Я.В. Хицко // Інформаційні технології в економіці та природокористуванні. – 2017 – №1.-С.53-69. [Google Scholar]

 

Статті у фахових виданнях України

 

 

11.

Yevgeniya Sulema, Roman Papusha, “Method of Raster Line Dynamic Smoothing”, in Scientific Journal “Geometric Modelling and Information Technologies”, No 2(4), 2017, pp. 84-89. [англійською мовою]

12.

Олещенко Л.М., Глінський В.В. Мікросервісна архітектура системи відео-пошуку транспортних засобів, що перебувають у розшуку у зв’язку з їх незаконним заволодінням // Проблеми інформатизації та управління. Збірник наукових праць. Випуск 1-2 (57-58). – С.- 70-76.

13.

Жабин В.И., Жабина В.В. Повышение эффективности обмена данными в мультипроцессорных системах с неоднородным доступом к памяти / Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. Наук. Праць. – К.: ВЕК+. – 2017.– № 65. – С. 95-100.

 

Тези доповідей на конференціях, що відбулися за кордоном
та входять до міжнародних наукометричних баз даних

 

 

14.

Yevgeniya Sulema, Gregor Rozinaj, “WebRTC-based 3D Videoconferencing System”, in Proceedings of the 59th International Symposium ELMAR-2017, Zadar, Croatia, 2017, p. 193-196. [англійською мовою] Scopus, WoS

15.

Shcherbachenko, L. Аnalysis of means for building context-aware recommendation system for mobile learning [Text] / L. Shcherbachenko, S. Nowakowski. — Proceedings of the 13th International conference Mobile Learning 2017. — Budapest : Hungary, 2017. — pp. 105-108 [англійською мовою]

 

Тези доповідей на конференціях, що відбулися за кордоном

 

 

16.

Yevgeniya Sulema, Vladyslav Zaichuk, Denys Chernyk, “Voxel-to-Polygonal Model Conversion Method”, in Proceedings of the 11th International Workshop on Multimedia Information and Communication Technologies Redžúr 2017, Bratislava, Slovakia, 2017, pp. 67-70. [англійською мовою]

17.

Yevgeniya Sulema, Andrii Bartkoviak, Anna Sokolovska, Artem Kapura, Mykola Ohoiko, Vladyslav Hurov, “Smart Room Software Based on Microsoft Kinect and Speech Synthesizing”, in Proceedings of the 11th International Workshop on Multimedia Information and Communication Technologies Redžúr 2017, Bratislava, Slovakia, 2017, pp. 71-74. [англійською мовою]

18.

Pavlo Tkachenko, Sergei V. Pereverzyev, Yevgeniya Sulema, Lesya Lyushenko, Eric Renard, “Smartphone App for Nocturnal Hypoglycemia Prediction from SMBG Measurements”, in Proceedings of the 10th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2017), Paris, France, 2017. [англійською мовою]

 

Державні патенти України на винахід

1.

Система автоматизованого моніторингу транспортного потоку [ Текст] : Державний патент України на винахід МПК G08G 1/050 (2006.01), G08G 1/017 (2006.01), G07С 5/08 (2006.01) / Бухтіяров Ю.В., Балабанова О.І. / заявник: Бухтіяров Юрій Вікторович (UA) ― № a201405406; дата подачі заявки: 21.05.2016; дата публ. 11.04.2016, бюл. №7, 2016 р.

2.

Спосіб реєстрації порушень правил дорожнього руху [Текст]: Державний патент України на винахід МПК G08G 1/050 (2006.01), G08G 1/017 (2006.01), G08G 1/16 (2006.01), G01С 21/04 (2006.01), G07С 5/08 (2006.01) / Бухтіяров Ю.В., Балабанова О.І. / заявник: Бухтіяров Юрій Вікторович (UA) ― № a201405406; дата подачі заявки: 21.05.2016; дата публ. 11.04.2016, бюл. №7, 2016 р.

Державні патенти України на корисну модель

3.

Cхема для пошуку мультиплікативно оберненого елемента за довільним модулем [Текст]: Державний патент України на корисну модель МПК G06F 7/50 / Дичка І.А., Онай М.В., Приходько Е.В. / заявник: Дичка Іван Андрійович (UA), Онай Микола Володимирович (UA), Приходько Ернест Вікторович (UA) ― № u201604179; дата подачі заявки: 15.04.2016; дата публ. 10.11.2016, бюл. №21, 2016 р.

Закордонні патенти

4.

Способ регистрации нарушений правил дорожного движения : изобретение 2569070 Рос. Федерация : МПК G08G 1/01 (2006.01), G08G 1/017 (2006.01) / Бухтияров Ю.В., Балабанова О.И.; заявители: ООО «Видео Интернет Технологии», Бухтияров Ю.В. — 2014120505/11; заявл. 21.05.2014; опубл. 20.11.2015 Бюл. № 32.

Статті у зарубіжних виданнях

5.

V.P.Legeza. Effectiveness of a Roller Damper in Suppressing Conductor Galloping // Springer US, Int. Appl. Mechanics, 2016. V. 52, №4, pp. 422-431. DOI 10.1007/S 10778-016-0767-1

6.

Zhengbing Hu, I. A. Dychka, Onai Mykola, Bartkoviak Andrii, "The Analysis and Investigation of Multiplicative Inverse Searching Methods in the Ring of Integers Modulo M", International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA), Vol.8, No.11, pp.9-18, 2016. DOI: 10.5815/ijisa.2016.11.02

Статті у фахових виданнях, що входять
до міжнародних науково-метричних баз даних

7.

Analysis of Parallel Computations Efficiency for User’s Private Multimedia Data Protection in Clouds / Ivan Dychka, Semen Shyrochyn, Yevgeniya Sulema // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2016. – Випуск 1. – С. 40-46.

8.

Легеза В.П. Подавление колебаний проводов и тросов с использованием двухмассового маятникового гасителя / В.П. Легеза, И.А. Дичка, Я.В. Бовкун // Электрические сети и системы. – 2016. – №2. – С. 7-13.

9.

Легеза В.П. Эффективность применения роликового гасителя для подавления галопирования проводов // Прикладная механика, 2016, Том 52, №4. С. 89-99.

10.

Заболотня Т.М., Федченко Н.В. Модифікований метод автоматичного реферування текстів з використанням тематично зв"язаного ранжування речень // Проблеми інформаційних технологій – №01(19). – 2016. – С. 140-146.

 

Статті у фахових виданнях України

 

 

11.

Дичка, І.А. Модифікований віконний метод однократного множення точки еліптичної кривої на скаляр у полі GF(p) / І.А. Дичка, М.В. Онай, Т.П. Дрозда // Науковий журнал “Радіоелектроніка, інформатика, управління”. ― Запоріжжя. ― 2016. ― №2. ― С. 95-102.

12.

М.М. Шевчук, Я.О. Юсин, Т.М. Заболотня FSS підхід до корекції помилок в системах голосового керування з необмеженим словником // Біоніка інтелекту: наук.-техн. журнал. – 2016. – № 1(86). – С. 13-16.

13.

А.Ю. Бартков’як, А.В. Соколовська, Т.М. Заболотня Спосіб визначення комплексної оцінки тональності відгуків Інтернет-користувачів // Біоніка інтелекту: наук.-техн. журнал. – 2016. – №1 (86). – С. 8-12.

14.

Реалізація неавтономних обчислень в надлишкових системах числення на ПЛІС / В.І. Жабін, В.В. Жабіна, О.В. Скоріченко // Вiсник Національного технічного університету України “КПІ”. “Iнформатика, управлiння та обчислювальна техніка”. – 2016. – №64. – С. 26-33.

15.

Олещенко Л.М., Радченко К.О., Ружевський М.С., Шроль А.Ю. Особливості клієнт-серверної технології бронювання автобусних місць у міжміському сполученні // Проблеми інформатизації та управління. – 2015. – №4 (52). – С. 113-120.

16.

Oleschenko L.M., Shrol A.Y. Technology of registration of passengers by the driver of bus in intercity connections // Electronics and control systems. – 2015.– №4 (46). – P. 89-94.

 

Тези доповідей на конференціях, що входять
до міжнародних наукометричних баз даних

 

 

17.

Mulsemedia Vs. Multimedia: State of the Art and Future Trends” (Invited Paper) / Yevgeniya Sulema // Proceedings of the 23rd IEEE International Conference on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP2016. – Bratislava, Slovakia. – 2016. – pp. 19-23.

18.

Image Protection Method Based on Binary Operations / Yevgeniya Sulema // Proceedings of the 23rd IEEE International Conference on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP2016. – Bratislava, Slovakia. – 2016. – pp. 295-298.

 

Державні патенти України на винахід

1.

Опорно-закріплюючий пристрій для бездефектного транспортування великогабаритних вантажів [ Текст] : Державний патент України на винахід № 108324 / Л егеза В.П. / дата публ. 10.04.2015, бюл. №7, 2015 р.

2.

Пристрій сейсмозахисту споруд із деформівними в’язями [Текст]: Державний патент України на винахід № 107889 / Легеза В.П., Дичка І.А., Легеза Д.В. / дата публ. 25.02.2015, бюл. №4, 2015 р.

Державні патенти України на корисну модель

3.

Котковий пристрій сейсмозахисту будинків та споруд [Текст]: Державний патент України на корисну модель № 98529 / Легеза В.П. / дата публ. 27.04.2015, бюл. №8, 2015 р.

Закордонні патенти

4.

Система автоматизированного мониторинга транспортного потока [Формула] : изобретение 2559862 Рос. Федерация : МПК G08G 1/052 (2006.01), G08G 1/017 (2006.01) / Бухтияров Ю.В., Балабанова О.И.; заявители: ООО «Видео Интернет Технологии», Бухтияров Ю.В. — 2014120507/11; заявл. 21.05.2014; опубл. 20.08.2015 Бюл. № 23.

5.

Способ регистрации нарушений правил дорожного движения [Текст] : изобретение 2569070 Рос. Федерация : МПК B60W30/08 (2012.01), G08G 1/01 (2006.01), G08G 1/054 (2006.01), G08G 1/16 (2006.01), G01C 21/04 (2006.01) / Бухтияров Ю.В., Балабанова О.И.; заявители: ООО «Видео Интернет Технологии», Бухтияров Ю.В

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

6.

Легеза В.П. Літературний письмовий твір наукового характеру «Методика дослідження співіснування двох популяцій «хижак-жертва» // Свідоцтво України про реєстрацію авторського права на твір №61622, дата реєстрації 11.09.2015.

7.

Легеза В.П. Літературний письмовий твір наукового характеру «Застосування нелінійних диференціальних рівнянь в одній задачі дорожнього руху» // Свідоцтво України про реєстрацію авторського права на твір №61623, дата реєстрації 11.09.2015.

Статті у фахових виданнях, що входять
до міжнародних науково-метричних баз даних

8.

Legeza V.P. Determining the amplitude-frequency response and setting of a nonlinear vibration isolation system with a quasi-isochronous damper // SPRINGER, Intern. Applied Mechanics, 2015, V. 51, №2 , P. 233 – 241 .

9.

Легеза В.П. Определение уравнений АЧХ виброзащитной системы с изохронным роликовым гасителем (нелинейная модель) // Известия РАН. Механика твердого тела, 2015, №5, С. 3 – 14.

10.

Легеза В.П. Определение амплитудно-частотной характеристики и параметров настройки нелинейной виброзащитной системы с квазиизохронным гасителем // Прикладная механика, 2015, том 51, №2, С. 133 144.

11.

Легеза В.П. Определение параметров настройки роликового гасителя с ограничениями // Прикладная механика, 2015, том 51, №6, С. 104 – 111.

12.

Олещенко Л.М. Математичні методи вибору оптимальних шляхів маршрутів для транспортних взаємодій у регіоні // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К., НУХТ,2015. – Том 21. – №3. – С. 89-93

13.

Олещенко Л.М. // Про можливість впровадження технології APRS на міжміських автобусних маршрутах регіону // Наукові записки УНДІЗ. Науково-виробничий збірник. – №1(35). – 2015. – С. 93-96

14.

Сулема Є.С. Спосіб стеганографічного захисту даних в аудіо-файлах на основі комплементарного образу / Є. С. Сулема, С. С. Широчин // Вісник КПІ. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. 2014. Вип. 61. С. 80-87

 

Статті у фахових виданнях

 

 

15.

Олещенко Л.М., Грабарєв А.В. Технологія прогнозування змінної величини пасажиропотоку з використанням динамічної гравітаційної моделі // Економіка і управління. – №3 (67). – 2015. – С. 118-124.

16.

Олещенко Л.М. Моделювання оптимального місця розташування зони роздрібної торгівлі засобами ARCGIS // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – №.3 –2015. – С. 57-63.

17.

Невдащенко М.В. Захищена реалізація фільтрації зображень в GRID-системах / Марковський О.П., Невдащенко М.В., Білашевська А.М. // Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць – К.: “Век+”, 2014. – № 61. – С. 60–67

 

 

 

Державні патенти України на винахід

 

1.

Котковий гасник для придушення галопування проводів потужних ліній електропередач [ Текст] : Державний патент України на винахід №105089 / Л егеза В.П., Легеза Д.В., Бовкун О.В. / дата публ. 10.04.2014, бюл. №7, 2014 р.

2.

Барабан для пакування довгомірного гнучкого матеріалу [ Текст] : Державний патент України на винахід №105050 / Л егеза В.П., Легеза Д.В. / дата публ. 10.04.2014, бюл. №7, 2014 р.

 

Державні патенти України на корисну модель

 

3.

Пристрій сейсмозахисту споруд із деформівними в’язами [Текст]: Державний патент України на корисну модель №89185: МПК E02 D 27/34, E04 H 9/02, E04 B 1/36, F 16 F 15/22 / Легеза В.П., Дичка І.А., Легеза Д.В. / заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування України (UA) ― №u201313587; дата подання заявки: 28.11.2013; дата публ. 10.04.2014, бюл. №7, 2014 р.

4.

Система автоматизованого моніторингу транспортного потоку [ Текст] : Державний патент України на корисну модель №93751 : МПК G08G 1/052 (2006.01), G08G 1/017 (2006.01), G07C 5/00 / Бухтіяров Ю.В., Балабанова О.І. / заявник: Бухтіяров Ю.В. ― № u201405408; дата подання заявки: 21.05.2014; дата публ. 10.10.2014, бюл. №19, 2014 р.

5.

Спосіб реєстрації порушень правил дорожнього руху [Текст]: Державний патент України на корисну модель №93752 : МПК B60W 30/08 (2012.01), G08G 1/01(2006.01), G08G 1/054 (2006.01), G08G 1/16 (2006.01), G01C 21/04 (2006.01) / Бухтіяров Ю.В., Балабанова О.І. / заявник: Бухтіяров Ю.В. ― № u201405409; дата подання заявки: 21.05.2014; дата публ. 10.10.2014, бюл. №19, 2014 р.

 

Закордонні патенти

 

6.

Система автоматизированного мониторинга транспортного потока [ Текст ] : полезная модель 144184 Рос. Федерация : МПК G08G 1/052 (2006.01), G08G 1/017 (2006.01) / Бухтияров Ю.В., Балабанова О.И.; заявители: ООО «Видео Интернет Технологии», Бухтияров Ю.В. — 2014120508/11; заявл. 21.05.2014; опубл. 10.08.2014 Бюл. № 22.

 

Статті у фахових виданнях, що входять
до міжнародних науковометричних баз даних

7.

Legeza , V.P. Vibration of a String with Moving End / V.P. Legeza , D.V. Legeza // International Applied Mechanics . — January 2014. Volume 50 . Issue 1P . 87 -9 1 .

8.

Сулема, Є.С. Метод захисту зображень на основі шифрування палітри / Є.С. Сулема, С.С. Широчин // Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 3. С. 114-119.

9.

Сулема, Є.С. Метод локалізації вушної раковини на зображені людини у профіль / К.Ю. Резнік, Є.С. Сулема // Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 4. С. 113-119.

 

Статті у фахових виданнях

 

 

10.

Легеза Д.В. Математичне моделювання динаміки однієї віброзахисної системи та числова оцінка її ефективності / В.П. Легеза, І.А. Дичка, Д.В. Легеза // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2014. — №6. — С. 71-75.

11.

Жабин В.И., Жабина В.В. Повышение эффективности параллельных вычислений в потоковых системах // Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. праць. К.: ВЕК+. 2013. № 59. С. 122-128.

 

 

 

Державні патенти України

 

1.

Пристрій для охолодження електронних компонентів [Текст] : винахід 100080 Україна : МПК G 06F 1/20 (2006.01), H 05 K 7/20 (2006.01) / Бухтіяров Ю.В., Штурма І.Ю., Кравець В.Ю, Паламарчук О.Я.; заявник і власник Бухтіяров Ю.В. — а 2011 05702; заявл. 05.05.2011; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21/2012.

 

Закордонні патенти

 

2.

Охлаждающее устройство для электронных компонентов [Текст] : изобретение 2474888 Рос. Федерация : МПК G12B 15/00 (2006.01), G06F 1/20 (2006.01), H05K 7/20 (2006.01) / Бухтияров Ю.В., Штурма И.Ю., Кравец В.Ю, Паламарчук А.Я.; заявители: ООО «Видео Интернет Технологии», Бухтияров Ю.В. — 2011117046/07; заявл. 29.04.2011; опубл. 10. 02 .201 3 Бюл. № 4 .

 

Статті у фахових виданнях, що входять
до міжнародних науковометричних баз даних

3.

Дичка, І.А. Преобразование информации при создании и обработке многоцветных графических кодов / І.А. Дичка, М.В. Новосад, Т. Ю. Грибок // Известия вузов. Радиоэлектроника . — 2013. — №7. С. 18-28.

 

Статті у фахових виданнях

 

 

4.

Легеза В.П., Дичка І.А., Легеза Д.В. Математичне моделювання коливань струни з рухливою опорою у вертикальній площині / В.П. Легеза, І.А. Дичка, Д.В. Легеза // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2013. — №1. — С. 80-83.

5.

Дичка, І.А. Апаратна реалізація обчислень у скінченних полях характеристики два / І.А. Дичка, М.В. Онай, Ю.В. Бухтіяров // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2013. — №6.

6.

Сулема Є.С., Павловець О.В. Метод розпізнавання мовленнєвих одиниць на основі ADABOOST. – Вісник Хмельницького національного університету. – Вип. 4, 2013. – С. 211-222.

7.

Сулема Є.С., Широчин С.С. Спосіб стеганографії зображень на основі комплементарного образу. – Захист інформації. – № 4, 2013.

8.

Жабин В.И., Жабина В.В., Безгинский М.А. Эффективность реализации потоковых вычислений в системах с непосредственными связями, реализованных на ПЛИС // Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. праць. – К.: ВЕК+. – 2012. – №55. – С. 149-156.

9.

Жабина В.В., Кеда А.Ю. Исследование модели потоковой вычислительной системы с параллельным формированием команд // Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. праць. – К.: ВЕК+. – 2013. - № 57. – С. 164-169.

10.

В.С.Семенякін, Т.М.Заболотня Розширений спосіб опису відношень між об'єктами в об'єктно-орієнтованій парадигмі програмування // Проблеми інформаційних технологій. - 2012. - №2(012). - с.92-99

11.

А.Б.Бєгунов, Т.М.Заболотня Агентно-орієнтований метод автоматизованого вилучення фактів з природномовних текстових даних // Бионика интеллекта - №1(80). - 2013. - с.29-34

12.

Комісар Д.О., Адамів А.В. Особливості використання розподілених обчислень для сигнатурного аналізу // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 6 (195) Частина 1 Луганськ 2013. - С. 25-28.

13.

Комісар Д. O ., Луппол Є.Ю. Хмарні технології безпеки. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 15 (204) Частина 1 Луганськ 2013. - С. 83-87.

 

 

Державні патенти України

 

1.

Промислова електронна обчислювальна машина [Текст] : Державний патент України на корисну модель № 66306: МПК (2011.01) G 06F 15/00, G 12В 15/00 / Бухтіяров Ю.В., Штурма І.Ю. / заявник і власник Бухтіяров Ю.В. — № u 201108225; дата подачі заявки: 30.06.2011; дата публ. 26.12.2011, бюл. № 24.

2.

Пристрій для виконання обчислень в полі GF(2 n ) [Текст]: Державний патент України на корисну модель №73309: МПК G06F 7/50 / Дичка І.А., Онай М.В. / заявник: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" (UA) ― №u201115679; дата подачі заявки: 30.12.2011; дата публ. 25.0 9 .201 2 , бюл. № 18 , 201 2 р.

 

Закордонні патенти

 

3.

Охлаждающее устройство для электронных компонентов [Текст] : изобретение в Рос. Федерации : МПК G12B 15/00 (2006.01), G06F 1/20 (2006.01), H05K 7/20 (2006.01) / Бухтияров Ю.В., Штурма И.Ю., Кравец В.Ю, Паламарчук А.Я.; заявители: ООО «Видео Интернет Технологии», Бухтияров Ю.В. — 2011117046/07; заявл. 29.04.2011; опубл. 10.11.2012 Бюл. № 31.

 

Статті у фахових виданнях

 

 

4.

Жабин, В.И. Эффективность потоковых вычислений в системах с непосредственными связями, реализованных на ПЛИС [ Текст] / В.И. Жабин, В.В. Жабина, М.А. Безгинский // Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. праць. К.: ВЕК+. 2012. – №55. С. 226-233.

5.

Глушаускайте, И.В. Комбинированный метод автоматизированного определения авторства текстов [ Текст] / И.В. Глушаускайте, Т.Н. Заболотняя // Бионика интеллекта ― №1(78). ― 2012. ― С. 102-110.

6.

Бухтияров, Ю.В. Метрики качества систем распознвания государственных номерных знаков транспортных средств [ Текст] / Ю.В. Бухтияров, М.В. Дидковская // Электроника и связь. — 2012. — №4. — С. 45-49.

7.

Сулема, Є.С. Спосіб стеганографії зображень з фрагментацією стегоданих та розділенням закритого ключа [Текст] / Є.С. Сулема, С.С. Широчин / Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. Науково-технічний збірник. Випуск 1 (22). ― Київ : НТУУ «КПІ». ― 2012. C . 64-68.

8.

Дичка, І.А. Модифікація методу WPDM для виявлення заданих періодичностей [Текст] / І.А. Дичка, К.О. Костенко, А.Я. Кащинець // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2012. №8 (179). С. 36-40 .

9.

Дичка, І.А. Організація спеціалізованих комп’ютерних систем для реалізації обчислень у скінченних полях [Текст] / І.А. Дичка, В.І. Голуб, М.В. Онай // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2012. №8 (179). С. 51-60 .

10.

Дичка, І.А. Архітектура проблемно-орієнтованого процесора для реалізації арифметики скінченних полів [Текст] / І.А. Дичка, М.В. Онай, О.В. Ващілін // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2012. №8 (179). С. 75-83 .

11.

Дичка, І.А. Апаратна реалізація операторів та функцій в полях Галуа [Текст] / І.А. Дичка, М.В. Онай, О.В. Ващілін // Вісник Хмельницького національного університету. 2012. Вип. 5. С. 91-99.

12.

Дичка, І.А. Апаратна реалізація процедур множення та ділення многочленів у скінченних полях [Текст] / І.А. Дичка, В.І. Голуб, М.В. Онай // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. 2012. №5. С. 55-61.

 

 

 

Державний патент України

 

1.

Суматор елементів поля GF( p m ) [Текст]: Державний патент України на корисну модель №57281: МПК G06F 7/48 / Дичка І.А., Онай М.В. / заявник: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" (UA) №u201004903; дата подачі заявки: 23.04.2010; дата публ. 25.02.2011, бюл. №4, 2011 р.

 

Статті у фахових виданнях

 

2.

Метод ущільнення алфавітно-цифрової інформації, поданої у графічнокодованому вигляді [Текст] / І.А. Дичка, В.І. Голуб, М.В. Новосад // Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2011. №2. С. 69-76.

3.

Оцінювання ступеня ущільнення алфавітно-цифрових даних при їх поданні у графічнокодованому вигляді [Текст] / І.А. Дичка, М.В. Новосад // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2011. №4. С. 200-207.

4.

Модифікований об’єктноорієнтований підхід до побудови програмних засобів моделювання фізичних процесів / В.С. Семенякін, Т.М. Заболотня // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія : Комп’ютерні системи та компоненти. Том 1, випуск 2. Чернівці: ЧНУ, 2010. С. 118-124.

5.

Особливості побудови програмних засобів підтримки діяльності адміністрації дитячої музичної школи / Т.М. Заболотня, Н.М. Заболотня, Т.Г. Сапсай // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Серія : Технічні науки. №13(167). 2011. С. 56-60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галерея

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Пошук